DYNAMIEK MET EEN DUIDELIJKE METHODE MICROSOFT DYNAMIC SURE STEP

Wij willen zo dynamisch mogelijk werken, maar binnen vaste kaders. Daarom richten we ons in onze projecten op hoge professionaliteit, ontwikkeling en inlevingsvermogen.

Ons uitgangspunt is altijd de Microsoft Dynamic Sure Step-methode. Dit is het officiële Microsoft Software proces voor onze Dynamics-projecten, die best practice als uitgangspunt heeft. Op deze manier worden mijlpalen, functies en verantwoordelijkheden goed geregeld.

MICROSOFT D365 SURE STEP
PROJECTMANAGEMENT MET ZES FASEN

De Sure Step methode bevat zes fasen, elk met zijn eigen gedefinieerde activiteiten en taken. 

Hieronder vindt u onze projecten met Sure Step als uitgangspunt, die vervolgens aangepast kunnen worden aan de individuele behoeftes van uw project.

Diagnostiek

Helpt bij het verduidelijken, afgrenzen van, en inzicht verkrijgen in de belangrijkste bedrijfsbehoeftes en bedrijfsdoelen van de klant. Het eindresultaat is een volledig inzicht in het project van de cliënt; we kennen het doel waar naartoe gewerkt moet worden, de motivatie erachter en de dingen die eventueel nog veranderd moeten worden. De rol, verantwoordelijkheid en leveringen van SolutionHouse in het project worden doorgenomen en afgesproken, net zoals de rol en verantwoordelijkheden van eventuele andere acteurs.

Waar het van belang is, worden de gekozen bedrijfsprocessen van het project en de gebruikte oplossingsarchitectuur geanalyseerd. Een projectstuurgroep wordt geformeerd, en het tijdschema, de vorm van samenwerking en het budget worden afgesproken.

Analyse

De projectdeelnemers van de klant worden grondig voorbereid met relevante training in de componenten van de oplossingsarchitectuur.

De meest belangrijke bedrijfsprocessen van de klant en de eisen aan SolutionHouse’s leveringen worden doorgenomen en naar wens gedocumenteerd. Een oplossingsconcept wordt uitgewerkt en doorgenomen/getest in nauwe samenwerking met de klant, en er wordt verantwoordelijkheid genomen voor voorlopige besluiten over plaatsing en evt. ontwikkeling van aanpassingen. De oplossingsarchitectuur wordt opnieuw geëvalueerd en vastgesteld. De activiteiten, die nodig zijn om het project te kunnen voltooien, worden gedefinieerd en ingeschat. Het tijdschema en het budget worden opnieuw beoordeeld. 

Design

De projectdeelnemers van de klant worden met relevante en gedetailleerde training voorbereid op de elementaire delen van de oplossingsarchitectuur. 

De aangenomen oplossingsarchitectuur en het algehele oplossingsconcept worden omgezet in gedetailleerde plannen en evt. worden prototypes ontwikkeld. De detailprocessen en eisen van de klant i.v.m. leveranties worden naar wens gedocumenteerd. De beschrijvingen van de detailoplossingen worden uitgewerkt en daarna in nauwe samenwerking met de klant doorgenomen/getest. De klant neemt de verantwoordelijkheid voor voorlopige beslissingen over details van de setup en verwikkeling van aanpassingen. Aanpassingen worden ontworpen en ingeschat. De activiteiten die nodig zijn om de rest van het project te voltooien, worden opnieuw beoordeeld en ingeschat. Het tijdschema en het budget worden zonodig herzien. 

Configuratie van de gehele Microsoft-oplossing en het design van specifieke en noodzakelijke aanpassingen, zorgt ervoor dat wij aan de zakelijke vereisten uit de analysefase voldoen.

Ontwikkeling

De aangenomen oplossingsarchitectuur wordt opgesteld in een test milieu. Goedgekeurde aanpassingen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en de gedetailleerde opstelling uitgevoerd. De testdata worden geïmporteerd of ingetoetst. De aanpassingen worden ontwikkeld en overgedragen. De klant voert de test uit met afgebakende functies en aanpassingen.

De systeemcomponenten, die gedefinieerd en goedgekeurd zijn in de design specificaties, worden gemaakt en getest. Hieronder valt de ontwikkeling van de aanpassingen, integraties, interface en datamigratieprocessen. 

Deployment

De implementatiefase is de fase waarin alle doelstellingen bijeengebracht worden voor een geslaagde overgang naar de nieuwe Microsoft Dynamics oplossing. De belangrijkste activiteiten in deze fase zijn het opleiden van eindgebruikers, de Gebruikers Acceptatie Test en de eigenlijke overgang naar de nieuwe of verbeterde productieomgeving. 

Operations

De operations management fase definieert de activiteiten, die nodig zijn om het project te kunnen afsluiten, support na de start-up, en het overdragen van de kennis en de oplossing aan de klant.

BENT U GEÏNTERESSEERD
OM MET ONS SAMEN TE WERKEN?

U bent altijd welkom voor een vrijblijvend en gratis gesprek, over hoe we u kunnen helpen. 

Contact

T: +31 7370 40130
E: mail@solutionhouse.nl

SolutionHouseNL
Stationsplein 91
5211 BM's Hertogenbosch
The Netherlands